Informace ke GDPR

Vaše osobní údaje zpracovávám pouze za účelem vystavení faktury + její archivace z důvodů vedení řádného účetnictví na základě požadavků zákona. Vaše osobní údaje neposkytuji třetím stranám s vyjímkou kontroly státní správy. Faktury jsou zabezpečeny v digitální podobě heslem, v tištěné podobě v uzamčené skříni.